درباره ما

موسس : دکتر سید نوراله هاشمی طاری
مسوول فنی صبح : دکتر سيد نوراله هاشمي هاشمی
مسوول فنی عصر: دکتر سید باقر اسکویی
مسوول فنی شب: دکتر سیدعلی موسوی ، دکتر شهربانو ادبدوست و دکتر بهروز نجفی
مدیریت :مهندس سید محمد هاشمی طاری