دکتر کامران مخبری

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران دررشته اعصاب و روان

متبحر در شناخت درمانی رفتار

آموزش مهارت های زندگی

ازسال ۱۳۸۴ به مدت ۲سال سرپرستی بیمارستان در شهرستان کرمان

ازسال ۱۳۸۶ سرپرست مرکز ترک اعتیاد

مشاوره خانواده

فعالیت در مطب خصوصی

 

دكتر مسعود اسمعیل طلایی

فارغ التحصیل در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه آزاد واحد تهران سال ۱۳۷۵
ورودی دوره تخصص در سال ۱۳۸۶ از دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل در سال ۱۳۹۰
بورد تخصصی در دانشگاه شهید بهشتی
کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور پزشکی و بهداشتی و درمانی
دارای گواهی آندوسکوپی و کولونوسکوپی از انجمن گوارش ایران در دانشگاه شهید بهشتی
سابقه کاربه عنوان متخصص داخلی وگوارش
۱۱سال پزشکی عمومی دراستان تهران و شهرستان
۳سال به عنوان متخصص داخلی گوارش و کبد
انجام آندوسکوپی و اسپراتری (تست تنفس)

دکتر شهربانو ادب دوست

فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۱۳۷۳

دارای مدرک لیزرپزشکی انجمن لیزر ایران

۲سال طرح نیروی انسانی در درمانگاه طالقانی واقع در تجریش پس از آن به مدت ۲سال در بیمارستان

مهراد در بخش اورژانس

ازسال ۱۳۷۷ در درمانگاه گرگان

انجام بوتاکس وبرداشت موهای زایدولیزر… جراحی های سرپای در درمانگاه

ویزیت پوست وزیبایی برداشتن خال وضایعات پوستی تزریق ژل و بوتاکس

دکتر لیدا مقیمی

فارغ التحصیل سال ۱۳۷۶
سابقه کاری ۱۶ ساله در دانشگاه کردستان
عضوهیأت علمی
کارشناس تأمین اجتماعی
کارشناس دادگستری
استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدرک لاپاراسکوپی و مدرک سونوگرافی
سابقه جراحی هایی از قبیل برداشتن توده های واژینال ضایعات پوستی کرایوتراپی
برداشتن زگیل های تناسلی
عمل جراحی های مربوط به زیبایی
رژیم درمانی جهت تعیین جنسیت

دکترمحمد تقی قنادی

دارای مدرک دکترای پزشکی عمومی از ( دانشگاه فردوسی)

أخذ تخصص بیماری های داخلی از ( دانشگاه شهید بهشتی تهران)

عضویت و مشارکت فعال در بازآموزیهای جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

ارائه مقاله و مطالب عمومي و تخصصي برای نشریات فعال درزمینه پزشکی و سلامت

سابقه کار در شهرستان های آباده (فارس) و قائمشهر (مازندران) و زرین شهر (استان اصفهان)

وبیش از هفده سال طبابت درتهران به عنوان متخصص بیماری های داخلی

دکترسیده نرجس صفوی

ورودی در مقطع دکترای حرفه ای (پزشک عمومی ) سال ۱۳۷۶

فارغ التحصیل در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

سابقه کار وتجربه در درمانگاه شهید مطهری ودرمانگاه استقلال و درمانگاه فاطمه الزهرا

دارای مدرک کار با دستگاه آر اف

نوشتن گواهی فوت

سوراخ کردن گوش کار با دستگاه کرایو